Persembahan & Doa Permohonan kepada Buddha Pengobatan –