Lhabab Duchen (2021)

Lhabab Duchen adalah salah satu hari penting dalam buddhisme untuk memperingati hari kembalinya Buddha Shakyamuni ke bumi dari alam dewa Tavatimsa setelah memberikan pengajaran kepada sang Ibu dan para dewa.